Nabídka investic

Nečekejte, že byste se v množství investic ztratili. Většinou aktuálně dostupných investic je poskromnu, ale věřte že jak ubývají tak nové zase přibývají. Většinou jich je dostupných zhruba mezi třemi a maximálně deseti, více najednou jsem jich snad za ty tři roky nezažil. Přikládám tomu význam, že Ronda Invest drží vysoký standart kontroly nad investicemi, které pustí do veřejné nabídky investorům a neposkytuje tak zdroje jen tak ledajakému projektu.

Každá investice je reprezentována kartou, kdy na kartě je na první dobrou vidět vše, co by mělo stačit k tomu, aby jste se rozhodli, zdali právě tato investice je pro Vás tak pravá. Vidíte výnos, splatnost, LTV a min. výši investice kterou je třeba provést k tomu, aby jste mohli na této investici participovat. 

LTV pochází z anglického Loan to value neboli „úvěr k hodnotě“. Je to poměr mezi výší úvěru a zástavní hodnotou nemovitosti. Jinými slovy, LTV udává poměr mezi částkou, kterou si půjčuje věřitel na realizace projektu a kupní, případně odhadní cenou dané nemovitosti.

Např. 80% úvěr se formálně nazývá LTV 80. Toto číslo ukazuje procento z ceny nemovitosti (obvykle odhadní ceny), a kolik Ronda invest půjčuje v rámci dané investice. Když je cena projektu například 1 000 000 Kč, při LTV 80 (80% je půjčeno) a zbylých 20 % jde z prostředků zájemce o úvěr, tedy 200 000 Kč a zbylých 80 % je půjčováno námi investory, tedy. 800 000 Kč. Zde tedy platí pravidlo, že čím je nižší LTV, tím je úvěr pro nás investory bezpečnější, neboť ručiteli poskytujeme menší hodnotu, než má odhadní hodnota projektu. 

 

Každá karta pak obsahuje dvě tlačítka, Detail a Investovat. Skrze Detail se dostanete na detailnější informace k danému projektu. V horní části je vidět úvodní fotografie a základní informace vycházející z karty projektu. Následuje pak krátké slovní představení projektu a detailní popis nemovitého zajištění tj. čím vším je ručeno v rámci dané investice. Na pravé straně je pak detailní informace o úvěru, samotném úvěrovém klientovi a informace k zajištění.

Například na uvedeném příkladu níže půjčíte za úrok 8,7% klientovi, který bude v brzké době realizovat bytovou výstavbu na okraji města Tábor. Prostředky využije k refinancování úvěru od jiného subjektu za které pořídil v minulosti pozemky a plánuje splatit tento úvěr jednorázově ke dni konečné splatnosti úvěru, jinými slovy Vámi vloženou jistinu obdržíte za 23 měsíců a do té doby Vám bude měsíčně vyplácen úrok z vámi poskytnutých prostředků. Níže příklad, při půjčení 100 tis. Kč, celkem vyděláte za 23 měsíců na této participaci “projektu” 15 908 Kč.

Tabulka očekávaných výnosů s poslední splátkou 

Měsíc Obdržíte 
1. měsíc 692 Kč úrok
2. měsíc 692 Kč úrok
3.měsíc 692 Kč úrok
4.měsíc 692 Kč úrok
5.měsíc 692 Kč úrok
6.měsíc 692 Kč úrok
7.měsíc 692 Kč úrok
8.měsíc 692 Kč úrok
9.měsíc 692 Kč úrok
10.měsíc 692 Kč úrok
11.měsíc 692 Kč úrok
12.měsíc 692 Kč úrok
13.měsíc 692 Kč úrok
14.měsíc 692 Kč úrok
15.měsíc 692 Kč úrok
16.měsíc 692 Kč úrok
17.měsíc 692 Kč úrok
18.měsíc 692 Kč úrok
19.měsíc 692 Kč úrok
20.měsíc 692 Kč úrok
21.měsíc 692 Kč úrok
22.měsíc 692 Kč úrok
23.měsíc 100 000 Kč “váš vklad”  + 692 Kč úrok
Celkový zisk 15 908 Kč

 

Pokud se rozhodnete pro tuto investici, stačí kliknout buď z úvodní karty nebo z detailu investice na tlačítko Investovat. Následně budete přesměrovány na stránku, kde zadáte Vaši částku k investici, tj. částku kterou si přejete vložit do tohoto projektu tj. částka, která Vám bude v nejbližších dnech po podpisu smlouvy, stržena z Vašeho internetového bankovnictví Paymout,

Kromě výše uvedeného, musíte z důvodu zamezení praní špinavých peněz definovat zdroj příjmu, tj. z jaké kategorie prostředky jste získaly tj. například z dědictví, z příjmu ze zaměstnání apod. a uvedete taktéž informaci v jakém odvětví pracujete.

Jakmile všechno úspěšně vyplníte, stačí kliknout na tlačítko “Přejít k podpisu”. Automaticky se Vám vygeneruje návrh smlouvy v PDF, kdy po přečtení smlouvy a zaškrtnutím checkboxu, kliknete na tlačítko “Četl jsem a chci podepsat” Vám přijde ověřovací SMS s jednorázovým kódem, který slouží jako Váš podpis pro danou participaci. 

Máte možnost případně i připojit Váš komentář, pokud v dokumentu narazíte na formální chybu, ze své zkušenosti jsem toto pole snad nikdy nevyužil. 

Po podepsání z Vaší strany budete ještě několik málo hodin čekat na podpis ze strany Ronda Invest, jakmile bude podepsáno i z druhé strany, vždy obdržíte notifikace ať už SMS nebo emailem. Tímto gratuluji, právě jste provedli aktivaci Vaší první investice na platformě Ronda Invest. 

Moje portfolio

Seznam všech Vašich investicí je pak dostupný v tlačítku Moje portfolio.

Stránka se skládá ze dvou částí, kdy jedna část zobrazuje v přehledných blocích základní informace o celkovém výnosu, výkonnosti, zůstatku v participacích, míru Vaší diverzifikace a samozřejmě na měsíční bázi informaci o výnosu v čase a seznamu všech investic, ať už těch aktivních, rezervovaných nebo vypořádaných.  

Aktivní jsou ty co aktuálně jsou podepsány a postupně spláceny, tj. realizujete výnosy. Rezervované jsou naopak ty, které jste si vybrali z tržiště a například čekají na úhradu z Vaší strany, případně vyžadují ještě dotáhnout podepisování, ať už z Vaší strany nebo ze strany Ronda Invest. A poslední kategorií jsou vypořádané, jak název již napovídá, jedná se o ty investice, kde jste již byly vyplaceny a zároveň již byl vyplacen již i samotný výnos z participace.

Zaměříme se na konkrétní řádek, konkrétní investice v tomto případě vezmu již vypořádanou investici “Hotel – Praha 5”.

Na obrázku níže je viditelné, jaká částka byla investována, kdy proběhla aktivace participace a jaký v samotném výsledku byl realizovaný výnos. Jo možnost nahlédnout do smluvní dokumentace, kterou jste při zahájení záměru investovat do této participace podepisovali.  Zobrazeny jsou i další parametry jako očekávaný procentuální výnos, případně předpokládané datum ukončení, abych pravdu řekl, trochu mi zde chybí možnost si participaci rozkliknout a například vidět plnění splátkové kalendáře.

Shrnutí

Platforma Ronda Invest je pro mě vhodnou alternativou k jiným investicím, ačkoli má své chyby a nedokonalosti. Například mi chybí lepší reporting týkající se splácení a predikce plateb. Také zde zcela postrádám sekundární trh, který by výrazně zlepšil likviditu mezi investory. Tržiště je často poloprázdné a samotné bankovnictví by potřebovalo zlepšení, jak podrobněji popisuji v pokračování článku.

Na druhou stranu, platforma je velmi uživatelsky přívětivá a zvládne ji během několika hodin pochopit i investor bez IT znalostí. I když bych mohl zmínit další nedostatky, položme si klíčovou otázku: Co je nejdůležitější při rozhodování o investování? Pro mě je to důvěryhodnost, a v tom Ronda exceluje. Během tří let jsem se nesetkal s problematickou participací a své výnosy jsem vždy obdržel na bankovní účet včas. Proto si nakonec zasloužila moji pozornost, moje navyšování vkladů a v neposlední řadě tento článek.

V investování je zásadní diverzifikovat, a to nejen mezi různými investičními nástroji, ale i v rámci jednotlivých nástrojů rozložit investice do více participací. Proto vám doporučuji neinvestovat celou částku do jedné participace s nejvyšším výnosem. Místo toho si dejte čas a postupně si vybudujte stabilní portfolio, které vám bude přinášet výnosy i dlouho poté, co přestanete aktivně hledat nové příležitosti.

Na závěr bych rád sdílel konkrétní investiční strategii, ale vzhledem k omezené nabídce investic na trhu se držím jednoduchého pravidla: diverzifikace. Investuji do širokého spektra participací a řídím se zásadou mít desítky či stovky menších investic, než jen několik velkých v řádu statisíců.

Pokud vás můj článek zaujal a rozhodnete se začít investovat na této platformě, budu velmi potěšen, když využijete odkaz výše nebo kliknete na níže zobrazené tlačítko “Začít investovat”. Pokud budete mít jakékoli dotazy, neváhejte mě kontaktovat. Rád vám pomohu s vašimi prvními kroky a zodpovím případně vaše otázky.

Rád bych vás upozornil, že nejsem finanční poradce a tento článek nepředstavuje finanční poradenství. Jedná se pouze o mé osobní názory a pohledy.