Vážení čtenáři blogu,

dnes je tomu přesně rok, kdy jsem poprvé poslal první tisícovku na investiční P2P platformu Zonky. Vlastně to byla vůbec moje první zkušenost s investováním prostřednictvím P2P půjček. Co ty P2P půjčky vlastně jsou? Laicky řečeno, lidé „investoři“ půjčují své vlastní prostředky zájemcům o úvěr prostřednictvím zprostředkovatele, v tomto případě Zonky. Tento příspěvek však neslouží k tomu, aby blíže vysvětloval obecné principy a pojmy P2P investic.  Doporučuji však v rychlosti alespoň přečíst obecný článek na wikipedii jste-li zcela nezasvěcený a teprve zvažujete o této formě investic.

Upozorňuji nejsem finanční poradce a tento článek neslouží jako finanční poradenství.

Pojďme rovnou na věc a já Vám níže odpovím na následující otázky.

  • Jak si stojí moje stávající portfólio participací po 1 roce s vkladem 100 tis Kč?
  • Jaké jsou moje investiční strategie vč. té stávající?
  • Proč už nevkládám od Září 2017 žádné další prostředky a jen reinvestuji?
  • Pár drobných informací o mých aktuálních neplatičích 🙂
  • Co vidím jako velké nevýhody a naopak co jsou výhody?
  • A jak to vidím dále…

První vklad jsem realizoval 13.3.2017, poslední 13.9.2017, tzn. během půl roku jsem do Zonky vložil rovných 100 tis. Kč. Tato částka není nikterak malá, ale ani příliš velká, nicméně dle mého osobního názoru dostatečná, aby dokázala patřičně reflektovat potencionální výsledky u P2P investice pro běžného smrtelníka, který má zájem aktivně spořit „investovat“. Dle nově obdrženého investičního newsletteru od Zonky patří moje portfólio mezi 10% nejaktivnějších, věřím tedy, že tento příspěvek bude mít pro Vás alespoň nějakou vypovídající hodnotu 🙂 . Samozřejmě každé portfólio je jedinečné, neboť ho ovlivňuje řada faktorů, jako např. investiční strategie dle ratingových kategoriíí A** 3,99% (bezpečné, ale moc nevyděláte) až D 19,99% (velmi rizikové, ale můžete slušně vydělat), množství držených participací, výše hodnoty držené participace (200 Kč až 5 000 Kč – nově i více) až po délku splácení jednotlivých participací (min. 6 měs. , max 7 let).

Obrázek níže zobrazuje stávající rozložení dle rizikových kategorií, kdy je na první pohled zřejmé, že se nejedná o příliš rizikové portfólio, ale není ani zcela konzervativní. Osobně bych to hodnotil jako takový zlatý střed, kdy většina participací je držena A++ (5,99%), A+ (8,49%), A (10,99%).

Aktuálně je drženo 310 aktivních investic, aktuální výnos 8,5% a očekávaný 6,2%. 

Dřívější strategie byla investovat do jakkoliv dlouhé půjčky v ratingu A++ až A, rizikovější rattingy nebylo v minulém roce téměř možné odchytit, neboť poptávka po nich byla větší než nabídka. Toto se samozřejmě se změnou poplatků za investování změnilo, nová reklamní kampaň měla také nemalý vliv na množství nabízených investic na tržišti. Takže dnes není již problém odchytit i daleko rizikovější rattingy.

Vzhledem k tomu, že 15. srpna 2017 byl otevřen dlouze očekávaný sekundární trh umožňující investorům prodat své participace druhým investorům a zároveň oznámeno zvednutí investorských poplatků od září 2017, propukla v mnohých diskuzních fórech panika a mnoho investorů během druhé poloviny srpna prodalo své zdravé participace a stáhlo se tak z této investorské platformy. V této době jsem tedy měl možnost nakoupit i rizikovější rattingy, jako B (13,49%), C (15,49%) a jedno D (19,99%) – což byla s odstupem času chyba :).  Nákup byl velmi výhodný, neboť investor byl schopný vidět průběh splácení „stejně jako nyní, nebylo možné zakoupit/prodat participaci, která má více než 1 den prodlení v platbě“ tzn. vlastně jste kupoval zdravé participace se stále výhodným poplatkem 1%.

Struktura poplatků platná na nové půjčky od 1. 9. 2017 – „do té doby byl všude poplatek jen 1%“

Na tabulce níže je krásně vidět, jak poplatky společně s očekávanými rizikovými náklady snížily lukrativitu některých vyšších rattingů, nebo např. nesmysly mezi A++ a A+, kdy A+ se liší ve výnosnosti o 0,1% oproti mnohem bezpečnějšímu A++.

Avšak přišel Den D – 1.září 2017 a mnohé se změnilo, poplatky udeřily na investory v plné polní. Bylo na čase opět pozměnit investiční strategii. Stejně jako pro mnohé investory, tak i pro mě, se stala míra rizika neslučitelná s nově nastavenými poplatky.  Negativní přijetí poplatků je dle mého názoru oprávněné, především z důvodu, že investor je ten, který nese největší podíl rizika a dává svoji kůži na trh. Nikoliv Zonky „PPF“ nebo dlužník. Dojde-li k zesplatnění půjčky „stav, kdy Zonky žádá jednorázové vrácení celé nesplacené částky“ Zonky si z vymožené částky může navíc strhnout až 30%. Pokud si to nyní shrneme, Zonky si na začátku vezme poplatek od dlužníka 2%, posléze účtuje investorům po celou dobu investorský poplatek až do výše 5% a v samotném důsledku, dojde-li k problému, může si vzít k tomu dalších 30% ze získaných peněz. Zvážíme-li, že všechny půjčky jsou nezajištěné a neexistuje žádné garance odkoupení „mimo prodej na sekundárním trhu opět s poplatkem 1,5% pro Zonky z výše zůstatkové ceny prodávané participace“ stává se investování na Zonky vcelku rizikové. Ano, samozřejmě je možné investovat více konzervativně a přijít si i tak k hezkým 4-6% ročně, kdo Vám dnes takové zhodnocení nabídne, banka určitě ne. Investice skrze Zonky byly velmi lukrativní záležitostí, investor mohl mít hravě zhodnocení přes 10%, avšak s příchodem poplatků se z investora stal spíše ohrožený druh. Ano, někdo namítne, že množství investorů stále stoupá, avšak jak vysvětlíte, že od září 2017 co jsem na Zonky neposlal ani korunu, stále patřím k nejaktivnějším investorům, viz ódy na můj účet níže.  Bude to nejspíše tím, že drobných investorů sice přibývá, ale objem zainvestovaných peněz na jednoho investora je mnohem menší, než tomu bylo před poplatky.

Moje stávající strategie? Nechtěl jsem se stáhnout jako mnozí a nedat tak Zonkymu šanci, sice již nevkládám půl roku nové vklady, ale peníze na účtu nechávám a pravidelně je reinvestuji dle toho, jak se jistiny a úroky vracejí. A co vybírám nyní za půjčky? Nejčastěji volím mezi ratting A++ eventuálně A**, A* a vše max. do 36 měs. tzn. poplatek mám stále 1% a v těch bezpečnějších dokonce i o pár desetin menší! Snažím se vyhnout půjčkám z Ústeckého kraje,samotný příběh nemá pro mně příliš rozhodující hodnotu. Je pravda, že do příběhu bez gramatických chyb se investuje s klidnějším svědomím, než do příběhu o jedné větě plné chyb. 

 

Aktuálně mám zesplatněné 4 půjčky, vždy po jedné v rattingu A++, A+, A, D kdy je zajímavé, že rizikovější rattingy jako B a C zatím splácejí bez větších problémů. Jak jsem psal výše, byla chyba kupovat Déčko na sekundáru, přestože v době nákupu bylo zdravé.  V tomto případě jsem měl však smůlu, protože krátce na to došlo k jeho zesplatnění. Byl schválen splátkový kalendář a míra uspokojení by měla dosáhnout 100%, tak jsem na to zvědavý. Větší starost mi udělala zesplatněná půjčka A+ „nízké riziko“, ověřený v registrech, ověřený příjem, měsíc po zapůjčení 100tis.  pán šel do insolvence. Míra uspokojení sice 77,65 %, ale jak je možné, že Zonky a jejich risk management dal této půjčce A+, když sám dlužník psal, že tato půjčka mu snížila měsíční náklady na splácení jiných půjček, tzn. Zonky muselo o těchto půjčkách vědět a stejně půjčilo v tak výhodném rattingu. V rattingu A++ to vypadá na podvod, aktuálně řeší policie.  V rattingu A to nejspíš paní brala jako charitu a neuvědomila si, že zde se peníze nedarují, ale půjčují 🙂 Takže aktuální stav: 4 zesplatněné a 5 po splatnosti tzn, ze všech půjček 310 je v nějakém problému cca. 2,9% z nich, což je v zásadě hezké číslo.

Asi mnohé zajímá, kolik jsem tedy doposud utržil ze svého 100 tis. vkladu? 🙂 

K dnešnímu dni je to lehce přes 5 500 Kč, což je v průměru okolo 460Kč/měs.. Vzhledem k tomu, že půl roku mi trvalo, než jsem tam celou částku vložil a proinvestoval, prvních 6 měs. investování nemělo takovou sílu. Na druhou stranu se již 6 měsíců reinvestují veškeré vracející se jistiny a úroky. Když se tedy podívám jen na posledních 6 měs., čistý úrok se pohybuje okolo 800 Kč/měs. Mým osobním cílem je dosáhnout výdělku alespoň 1000 Kč/měs. Vzhledem ke své stávající strategii, kdy portfolio postupně přenáším do bezpečnějších rattingů, max. 5,99% „očekávaný výnos 4,2%“, nevím, zda-li je tento cíl reálný. Spíše predikuji, že dojde k mírnému poklesu na úroveň 600Kč/měs. a postupně k návratu se zvětšujícím se základním kapitálem a možná do 3 let by množství zainvestovaných půjček mohlo znamenat tisícikorunový výdělek :).

Výhody a nevýhody aneb jak to vidím

Každá platforma má svoje chyby, je to součást vývoje a není na tom nic nepřirozeného. Zonky za rok mé působnosti udělalo nemalý krok vpřed i když je pravda, že jsem původně na začátku vzhledem k veřejně proklamovaným globálním ambicím očekával spíše skoky. Nevadí…

Sekundární trh byl určitě velký posun vpřed, ale mnozí od něho čekali mnohem větší variabilitu „prodávat část držených participací, prodávat s přirážkou nebo naopak se slevou, umožnit prodej i problémovějších participací, atd. „, což se bohužel nevyplnilo… bohužel i půl roku po jeho uvedení do ostrého provozu nedošlo doposud k žádným zásadnějším úpravám. Co říct? Je důležité, že vůbec nějaký sekundární trh je v provozu, byť v prenatálním stavu a investor má tak alespoň nějakou šanci na získání části svých prostředků nazpět v případě nutnosti, byť za cenu 1,5% ztráty z výše prodávané participace.

Reklamní kampaň a vtipné reklamní spoty určitě přilákaly množství zájemců o financování svých snů a marností, díky čemuž se objem půjček na tržišti zcela jistě zvětšil. Ano, je nyní z čeho více vybírat 🙂 hodnotím kladně.

Největší chybu vidím ve stávajícím stavu informování investorů v případě půjček po splatností. My, jako investoři, s neplatiči stejně nic neuděláme, na druhou stranu se domnívám, že větší informovanost o průběhu vymáhání si jako investoři zasloužíme.  Velká novinka je, že v minulém týdnu byl spuštěn beta-test pro skupinu zájemců, kdy tento neduh by měl být snad napraven.  Jen tiše doufám, že se nebude jednat o poloviční práci, stejně jak tomu bylo při uvedení sekundárního trhu. Jeden příklad za všechny, poslední zpráva ze 4. ledna 2018 odeslána žádost o úhradu celé částky se splatností do 4.února 2018, dnes 13.března a ze strany Zonky stále ticho.

Na závěr hodnocení pár výhod: české prostředí, investování v CZK, uživatelský jednoduchá administrace, hezké koláče a množství nabízených příležitostí, existuje mobilní aplikace 3. strany zonkoid, která z investování udělá každodenní hru 🙂

Na závěr pár slov…

Investice do Zonky má své opodstatnění, minimálně v tom, že Vás to naučí o svých penězích více přemýšlet. Není to jen o tom vložit peníze na spořící účet a čekat na almužnu od banky. Taktéž  to není o tom svěřovat své úspory kdejakému finančními makléři a spoléhat se, že po zaplacení vstupního poplatku ve výši desítek tisíc, možná něco skutečně jednou vyděláte. Investováním do P2P půjček  také poznáte spoustu nových lidí, kteří jsou na stejné vlně jako vy. Společně čekáte na popůlnoční přepočet, aby se Vám v peněžence zobrazilo opět pár stovek, které vzápětí na tržišti otočíte. Brzy se k Vám dostanou zajisté informace o dalších obdobných platformách, kdy zvědavost brzy zapříčiní další pokusy a vy tak posíláte další tisícovku do neznáma. Zonkymu vděčím za možnost poznat tento svět P2P investic, do té doby jsem maximálně spořil tak do stavebního spoření nebo sem tam zakoupil investiční minci.

Zonky je mladá platforma, za kterou nyní však stojí velmi silný hráč „PPF Group“ např. Home Credit, což nám investorům dává určitou míru jistoty. Již se nejedná o mladý start-up, u kterého bychom mohli mít obavy, že se po  2-3 letech ztratí i s našimi financemi. Je to plnohodnotný projekt, který nám na české prostředí umožňuje stále nadstandartně zhodnotit své úspory. Chcete-li proniknout do světa P2P investic, mohu Vám investování na Zonky s klidným svědomím doporučit. Investujte s rozumem a pouze volné prostředky, které máte k dispozici.

Mám taky v plánu napsat články na téma 🙂

  • Můj první rok a 100tis. na Mintosu – hodnocení, zkušenosti
  • Můj první rok a 100tis. na Bondster – hodnocení, zkušenosti
  • První doteky Krypta – hodluji bitcoin a další altcoiny

Zaujal-li Vás tento článek a chcete se dozvědět o příštích?

Sledujte mně na Google+ https://plus.google.com/u/0/+JanZítko