Finanční nezávislost neboli rychlodráha je stav, kdy výnosy z vašeho majetku dorovnají nebo převýší vaše náklady i útraty za stejné období (měsíc/rok). Nejrychleji k tomu vede cesta dle filozofie hnutí F.I.R.E., ale to za cenu značného omezování současných výdajů.

Postup použijeme takový, že si (v dnešních cenách, bez ohledu na inflaci) stanovíme životní standard, např. příjem 100 000 Kč měsíčně, tj. 1,2M ročně. Uplatníme pravidlo 4 % výběru, tedy že takové procento z našeho majetku každoročně vybereme jako zisk z něj. Snadno pak dopočteme, kolik musí být hodnota našeho majetku („FIRE NUMBER“) celkem = 1,2M / 4 % = 30M ročně. Počítáme-li s dlouhodobou inflací 2 %, budeme potřebovat 4+2 = 6 %, což je reálně dosažitelný dlouhodobý výnos z portfolia.

V takovém případě nastanou 3 scénáře:

  1. Výběry budou nižší než zhodnocení portfolia – jeho hodnota tak dále poroste.
  2. Výběry budou stejné jako zhodnocení portfolia – jeho hodnota tak zůstane zachována.
  3. Výběry budou větší než zhodnocení portfolia – portfolio začne být pozvolna spotřebováváno.

Naším úkolem je naplánovat portfolio tak, aby po Vás na konci nezbylo příliš hodně majetku. Proč taky? Děti jsou zabezpečené, dostaly vzdělání, něco „do startu života“, měly by hlavně dostat tuto finanční gramotnost, zbytek vámi vydělaných peněz máte výsostní právo si za (zpravidla) celoživotní práci užít vy, ne?

Finanční nezávislost s Edwardem v praxi

Mám 27 let a pokud bych měsíčně vkládal 43 500 Kč, dosáhnu požadované finanční nezávislosti v 55 letech, přičemž je počítáno s inflací – oněch 100tis. bude vypláceno v té době již s navýšením o inflaci (1,02^23), tj. v té době cca 150tis. a nadále každoročně o 2% inflaci navyšováno (zobrazované hodnoty jsou tedy v dnešních cenách).

Výše uvedené portfolio je nekonečné neubývající ani nepřibývající. Situaci si mohu vylepšit tím, že se rozhodnu po sobě nezanechat 27mil. Kč a více, ale rozhodnu se postavit portfolio tak, že celou jeho hodnotu spotřebuji do 90 let, poté už mi to bude jedno…

Pokud se nezmění věk odchodu do „důchodu“ ani doba šetření na něj ani výše ukládané částky, mohu si započít vybírat částku 115tis. (v dnešních cenách, tedy zase v té době již značně navýšenou o inflaci). Takto bychom si s tím mohli hrát libovolně: posouvat věk počátku čerpání renty, posouvat výši renty, měnit výši vkladů. 

Co Edward neumí, je vykouzlit pohádkové zhodnocení. Je určen pro běžného střadatele, který nechce podstoupit spoustu rizik, kvůli kterým diverzifikuje a dosahuje jednociferného zhodnocení. Pokud ale např. provozujete restauraci nebo bar, marže na otočeném drinku jsou i stovky procent. Pokud tedy zvládnete svou podnikavostí dosáhnout vyššího zhodnocení svého času, nasbíráte své FIRE NUMBER přirozeně touto rychlejší výdělečnou cestou. Přijďte tedy za mnou, až budete realizovat svou exit strategy a chtít vybudované bohatství maximálně ochránit, tedy bez rizika, že 100 % (1 out of 1) vlastněných podniků zkrachuje… 🙂

Výslednicí tohoto článku je, že se finanční nezávislost – pravidelná renta z portfolia dá nejen naplánovat, ale i dosáhnout. Portfolio musí být bezpečně rozložené, aby nebylo náchylné pokud možno k žádnému riziku. Což vlastní podnikání či akciové investice do konkrétních titulů k riziku náchylné rozhodně jsou. V příštím díle se podíváme na tři typy investorů, na zásady správného práce s dlouhým kyblíkem a zbyde-li prostor, tak i na srovnání Edwardu s jinými investičními platformami.

Za jak dlouho dosáhnete své bezpracné doživotní renty právě Vy?

Bc. Matěj Sehnal,
MBA, DiS. expert finančního plánování
gsm:   +420 775 264 272
e-mail: sehnal@cmhas.cz